سلام

جهت تعیین مزاج دو پرسش نامه تنظیم شده است:

پرسش نامه اول مربوط به تعیین گرمی یا سردی مزاج

پرسش نامه دوم تعیین خشک یا تر بودن مزاج شماست.

نکات:

  1. برای هر سوال یک پاسخ را انتخاب کنید.
  2.  پاسخ ها را بر اساس توصیفی که دیگران از شما دارند نیز، در نظر بگیرید.
  3. پس از پایان پاسخ گویی به سوالات، دکمه ارسال را کلیک کنید.
نام ایمیل

سرما را بهتر تحمل می کنید یا گرما را؟

راه رفتن شما چگونه است؟

میزان نشاط خود را چگونه می‌دانید؟

بین اطرافیان، بعنوان فردی ترسو معروفید یا نترس؟

وقتی اطرافیان دست شما را لمس می‌کنند در مورد گرمی و سردی آن چه می‌گویند؟

در مجموع روابط اجتماعی خود را سرد می‌دانید و یا گرم؟

پهنای کف دست شما چگونه است؟

سرعت عمل شما در انجام کارهای روزمره، چگونه می‌باشد؟

اندازه قفسه سینه شما نسبت به دیگران چگونه است؟

چه غذاهایی معمولاً شما را اذیت می‌کند؟(غذاهای با طبع سرد مانند دوغ، ماست و خیار و یا غذاهای با طبع گرم مانند عسل، ادویه‌جات، فلفل)

هنگام صحبت کردن، جملات متوالی و پشت سر هم را چگونه بیان می‌کنید؟

انرژی شما در انجام کارهای روزمره، چگونه می باشد؟

در انجام کارهای روزمره، دیر تصمیم می‌گیرید یا زود؟

بلندی صدای شما چگونه است؟

در جمع دوستان و آشنایان، پرحرفید و یا کم حرف؟