ملاتونین چیست؟

ملاتونین هورمونی است که به طور طبیعی در بدن ساخته میشود. این ترکیب همچنین در آزمایشگاه ها به عنوان دارو جهت اختلالات خواب سنتز میشود. جهت آشنایی با آن و اطلاع از تداخلات دارویی اش تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

بعضی اشخاص برای تنظیم ساعت بیولویک بدن از ملاتونین استفاده میکنند.

ملاتونین برای بهبود کیفیت خواب در شرایط مختلف استفاده میشود.

به طور مثال افرادی که عازم سفر هستند، تنظیم سیکل خواب افرادی که شرایط کاریشان تغییر کرده است.

ملاتونین چگونه عمل میکند؟

به طور خلاصه ملاتونین قادر است سیکل خواب و بیداری افراد را تنظیم کند.

تاریکی باعث تولید ملاتونین بیشتری در بدن شده که باعث ارسال سیگنال القای خواب به بدن میشود.

روشنایی باعث کم شدن تولید ملاتونین در بدن میشود. پس به بدن سیگنال بیدار باش القا میکند.

بعضی از افراد دچار بیخوابی، سطح ملاتونین پایینی دارند. پس این افراد اگر از طریق مکمل ها ملاتونین دریافت کنند شرایط خوابشان بهبود می یابد.

ملاتونین با چه داروهایی تداخل دارد؟

تداخل قوی

داروهای خواب آور

ملاتونین ممکن است حالت خواب آلودگی و گیجی ایجاد کند. پس مصرف همزمان با داروهایی که آنها هم خواب آور هستند، حالت گیجی بیش از حد ایجاد میکنند.

مثال هایی از داروهای این دسته

لورازپام، فنوباربیتال، زولپیدم و …

تداخل متوسط

داروهای ضد بارداری

مصرف داروهای ضد بارداری باعث تولید بیش از حد ملاتونین در بدن می شود.

مثال هایی از داروهای این دسته

اتینیل استرادیول، لوونورژسترول و…

کافئین

کافئین باعث کاهش سطح ملاتونین بدن میشود. پس اگر همزمان با مکمل های حاوی بیوتین مصرف شود، کارایی آنها را کاهش میدهد.

داروی فلووکسامین

این دارو مقدار ملاتونین جذب شده توسط بدن را افزایش می دهد. پس مصرف همزمان این دو باعث افزایش اثر و عوارض جانبی ملاتونین میشود.

داروهای ضد دیابت

ملاتونین باعث افزایش قند خون میشود. داروهای ضد دیابت به منظور کاهش قند خون استفاده میشوند. پس ملاتونین با افزایش قند خون سبب کاهش کارایی داروهای ضد دیابت میشود.

اگر مجبورید ملاتونین مصرف کنید حتما سطح قند خون را چک کنید. حتما با پزشک خود مشورت کنید تا در صورت صلاحدید دوز داروی ضد دیابت را تغییر دهد.

مثال هایی از داروهای این دسته

گلی بوراید، انسولین، پیوگلیتازون، کلرپروپامید، تولبوتاماید و…

داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی

ملاتونین ممکن است سبب افزایش عملکرد سیستم ایمنی شود. پس مصرف همزمان این داروها با ملاتونین، سبب کاهش کارایی داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی میشود.

مثال هایی از داروهای این دسته

آزاتیوپرین، سیکلوسپورین، مایکوفنولات، تاکرولیموس، سیرولیموس، پردنیزولون و…

داروهای کند کننده انعقاد خون

ملاتونین سبب کند شدن روند انعقاد خون میشود. پس مصرف همزمان این دو باعث کند تر شدن روند انعقاد و افزایش ریسک خون ریزی می گردد.

مثال هایی از داروهای این دسته

دالتپارین، انوکساپارین، هپارین، وارفارین و…

داروی نیفدیپین

این دارو جهت کاهش فشار خون تجویز میشود. مصرف همزمان با ملاتونین سبب کاهش اثر بخشی این دارو میشود.

داروی وراپامیل

مصرف وراپامیل باعث سریع تر تجزیه شدن ملاتونین در بدن میشود. پس باعث کاهش اثر بخشی ملاتونین میشود.

تداخل ضعیف

داروی فلومازنیل

این دارو سبب کاهش اثر ملاتونین میشود.

منابع
 • emoine P, Nir T, Laudon M, Zisapel N. Prolonged-release melatonin improves sleep quality and morning alertness in insomnia patients aged 55 years and older and has no withdrawal effects. J Sleep Res 2007;16(4):372-80. View abstract.
 • Leone M, D'Amico D, Moschiano F, et al. Melatonin versus placebo in the prophylaxis of cluster headache: a double-blind pilot study with parallel groups. Cephalalgia 1996;16:494-6. View abstract.
 • Lewy AJ, Ahmed S, Jackson JM, Sack RL. Melatonin shifts human circadian rhythms according to a phase-response curve. Chronobiol Int 1992;9:380-92. View abstract.
 • Lewy AJ, Bauer VK, Cutler NL, Sack RL. Melatonin treatment of winter depression: a pilot study. Psychiatry Res 1998;77:57-61.. View abstract.
 • Lissoni P, Barni S, Ardizzoia A, et al. A randomized study with the pineal hormone melatonin versus supportive care alone in patients with brain metastases due to solid neoplasms. Cancer 1994;73:699-701. View abstract.
 • Lissoni P, Barni S, Ardizzoia A, et al. Randomized study with the pineal hormone melatonin versus supportive care alone in advanced nonsmall cell lung cancer resistant to a first-line chemotherapy containing cisplatin. Oncology 1992;49:336-9. View abstract.
 • Lissoni P, Barni S, Brivio F, et al. A biological study on the efficacy of low-dose subcutaneous interleukin-2 plus melatonin in the treatment of cancer-related thrombocytopenia. Oncology 1995;52:360-2. View abstract.
 • Lissoni P, Barni S, Cattaneo G, et al. Clinical results with the pineal hormone melatonin in advanced cancer resistant to standard antitumor therapies. Oncology 1991;48:448-50. View abstract.
 • Lissoni P, Barni S, Cazzaniga M, et al. Efficacy of the concomitant administration of the pineal hormone melatonin in cancer immunotherapy with low-dose IL-2 in patients with advanced solid tumors who had progressed on Il-2 alone. Oncology 1994;51:344-7. View abstract.
 • Lissoni P, Barni S, Mandala M, et al. Decreased toxicity and increased efficacy of cancer chemotherapy using the pineal hormone melatonin in metastatic solic tumor patients with poor clinical status. Eur J Cancer 1999;35:1688-92. View abstract.
 • Lissoni P, Barni S, Meregalli S, et al. Modulation of cancer endocrine therapy by melatonin: a phase II study of tamoxifen plus melatonin in metastatic breast cancer patients progressing under tamoxifen alone. Br J Cancer 1995;71:854-6. View abstract.
 • Lissoni P, Barni S, Tancini G, et al. A randomised study with subcutaneous low-dose interleukin 2 alone vs. interleukin 2 plus the pineal neurohormone melatonin in advanced solid neoplasms other than renal cancer and melanoma. Br J Cancer 1994;69:196-9. View abstract.
 • Lissoni P, Brivio O, Brivio F, et al. Adjuvant therapy with the pineal hormone melatonin in patients with lymph node relapse due to malignant melanoma. J Pineal Res 1996;21:239-42. View abstract.
 • Lissoni P, Bucovec R, Bonfanti A, et al. Thrombopoietic properties of 5-methoxytryptamine plus melatonin versus melatonin alone in the treatment of cancer-related thrombocytopenia. J Pineal Res 2001;30:123-6. View abstract.
 • Lissoni P, Cazzaniga M, Tancini G, et al. Reversal of clinical resistance to LHRH analogue in metastatic prostate cancer by the pineal hormone melatonin: efficacy of LHRH analogue plus melatonin in patients progressing on LHRH analogue alone. Eur Urol 1997;31:178-81. View abstract.
 • Lissoni P, Giani L, Zerbini S, et al. Biotherapy with the pineal immunomodulating hormone melatonin versus melatonin plus Aloe vera in untreatable advanced solid neoplasms. Nat Immun 1998;16:27-33. View abstract.
 • Lissoni P, Paolorossi F, Ardizzoia A, et al. A randomized study of chemotherapy with cisplatin plus etoposide versus chemoendocrine therapy with cisplatin, etoposide and the pineal hormone melatonin as a first-line treatment of advanced non-small cell lung cancer patients in a poor clinical state. J Pineal Res 1997;23:15-9. View abstract.
 • Lissoni P, Paolorossi F, Tancini G, et al. A phase II study of tamoxifen plus melatonin in metastatic solid tumour patients. Br J Cancer 1996;74:1466-8. View abstract.
 • Lissoni P, Tancini G, Barni S, et al. The pineal hormone melatonin in hematology and its potential efficacy in the treatment of thrombocytopenia. Recenti Prog Med 1996;87:582-5. View abstract.
 • Lissoni P, Tancini G, Barni S, et al. Treatment of cancer chemotherapy-induced toxicity with the pineal hormone melatonin. Support Care Cancer 1997;5:126-9. View abstract.
 • Lissoni P, Tancini G, Paolorossi F, et al. Chemoneuroendocrine therapy of metastatic breast cancer with persistent thrombocytopenia with weekly low-dose epirubicin plus melatonin: a phase II study. J Pineal Res 1999;26:169-73. View abstract.
 • Lissoni P, Tisi E, Barni S, et al. Biological and clinical results of a neuroimmunotherapy with interleukin-2 and the pineal hormone melatonin as a first line treatment in advanced non-small cell lung cancer. Br J Cancer 1992;66:155-8. View abstract.
 • Lissoni P. Modulation of anticancer cytokines IL-2 and IL-12 by melatonin and the other pineal indoles 5-methoxytryptamine and 5-methoxytryptophol in the treatment of human neoplasms. Ann N Y Acad Sci 2000;917:560-7. View abstract.
 • Luboshitzky R, Wagner O, Lavi S, et al. Abnormal melatonin secretion in hypogonadal men: the effect of testosterone treatment. Clin Endocrinol (Oxf) 1997;47:463-9. View abstract.
 • Lui MFG, Chow HKD, Wong WMK, Tsang WNW. Melatonin affects postural control in community-dwelling older adults while dual-tasking: a randomized observation study. J Aging Phys Act. 2018 May 29:1-24. View abstract.
 • Lund Rasmussen C, Klee Olsen M, Thit Johnsen A, et al. Effects of melatonin on physical fatigue and other symptoms in patients with advanced cancer receiving palliative care: A double-blind placebo-controlled crossover trial. Cancer. 2015;121(20):3727-36. View abstract.
 • Lusardi P, et al. Cardiovascular effects of melatonin in hypertensive patients well controlled by nifedipine: a 24-hour study. Br J Clin Pharmacol 2000;49:423-7. View abstract.
 • Luthringer R, Muzet M, Zisapel N, Staner L. The effect of prolonged-release melatonin on sleep measures and psychomotor performance in elderly patients with insomnia. Int Clin Psychopharmacol 2009;24(5):239-49. View abstract.
 • Manaf A, Tjandrawinata RR, Malinda D. Insulin sensitizer in prediabetes: a clinical study with DLBS3233, a combined bioactive fraction of Cinnamomum burmanii and Lagerstroemia speciosa. Drug Des Devel Ther. 2016;10:1279-89.View abstract.
 • McArthur AJ, Budden S. Sleep dysfunction in Rett syndrome: a trial of exogenous melatonin treatment. Dev Med Child Neurol 1998;40:186-92. View abstract.
 • Medeiros CA, Carvalhedo de Bruin PF, Lopes LA, et al. Effect of exogenous melatonin on sleep and motor dysfunction in Parkinson's disease. A randomized, double blind, placebo-controlled study. J Neurol 2007;254(4):459-64. View abstract.
 • Meeking DR, Wallace JD, Cuneo RC, et al. Exercise-induced GH secretion is enhanced by the oral ingestion of melatonin in healthy adult male subjects. Eur J Endocrinol 1999;141:22-6. View abstract.
 • Mihara T, Nakamura N, Ka K, Oba MS, Goto T. Effects of melatonin premedication to prevent emergence agitation after general anaesthesia in children: a systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis. Eur J Anaesthesiol. 2015 Dec;32(12):862-71. View abstract.
 • Mishima K, Okawa M, Shimizu T, Hishikawa Y. Diminished melatonin secretion in the elderly caused by insufficient environmental illumination. J Clin Endocrinol Metab 2001;86:129-34. View abstract.
 • Modabbernia A, Heidari P, Soleimani R, et al. Melatonin for prevention of metabolic side-effects of olanzapine in patients with first-episode schizophrenia: randomized double-blind placebo-controlled study. J Psychiatr Res. 2014;53:133-40. View abstract.
 • Molina-Carballo A, Munoz-Hoyos A, Reiter RJ, et al. Utility of high doses of melatonin as adjunctive anticonvulsant therapy in a child with severe myoclonic epilepsy: two years' experience. J Pineal Res 1997;23:97-105.. View abstract.
 • Mulder H, Nagorny CL, Lyssenko V, et al. Melatonin receptors in pancreatic islets: good morning to a novel type 2diabetes gene. Diabetologia. 2009 Jul;52:1240-9. View abstract.
 • Munoz-Hoyos A, Sanchez-Forte M, Molina-Carballo A, et al. Melatonin's role as an anticonvulsant and neuronal protector: experimental and clinical evidence. J Child Neurol 1998;13:501-9.. View abstract.
 • Mutluay R. Elbeg S. Karakus R. et al. The Impact of Melatonin on Glucose Homeostasis. Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism 2009;13:52-55.
 • Nagtegaal JE, Laurant MW, Kerkhof GA, et al. Effects of melatonin on the quality of life in patients with delayed sleep phase syndrome. J Psychosom Res 2000;48:45-50. View abstract.
 • Naguib M, Samarkandi AH. The comparative dose-response effects of melatonin and midazolam for premedication of adult patients: a double-blinded, placebo-controlled study. Anesth Analg 2000;91:473-9. View abstract.
 • Nathan PJ, Burrows GD, Norman TR. The effect of age and pre-light melatonin concentration on the melatonin sensitivity to dim light. Int Clin Psychopharmacol 1999;14:189-92. View abstract.
 • Nathan PJ, Wyndham EL, Burrows GD, Norman TR. The effect of gender on the melatonin suppression by light: a dose response relationship. J Neural Transm 2000;107:271-9.. View abstract.

حتما ببینید

آلودگی هوا

در زمان آلودگی هوا از خودتان بیشتر مراقبت کنید.

آلودگی هوا چیست؟ آلودگی هوا در واقع وجود ذراتی در هواست. این ذرات میتوانند توسط …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *